LvRuEn

Labiekārtošana

Bruģa izmantošanas iespējas ir ļoti plašas, to var klāt praktiski jebkurā vietā, neatkarīgi no esošā reljefa un zemes seguma īpatnībām. Visbiežāk tiek bruģēti piemājas celiņi, ietves un piebraucamās daļas, taču arvien biežāk bruģi kā segumu izmanto kā asfalta alternatīvu autostāvvietu, laukumu, gājēju ietvju un pat atsevišķu ielu izbūvē.